Nûruyla Son Peygamber’in!

İbrahim Hakkı UZUN

Âlem ve Âdem oldu var,
Nûruyla Son Peygamber’in!
Allâh’a insân oldu yâr,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Güller terinden beslenir,
Bülbül, o yüzden seslenir,
Parlar güneş, parlar bedir,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Bilmezse kim Peygamber’i,
Mutlak kalır yoldan geri,
Kurbânı olsun aşk eri,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Koşsun cihân yâr olmaya,
Tutsun bu rahmetten maya,
Dolsun bütün âlem ziyâ,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Bin bir diken, gül gül açar,
Cibrîl iner, iblis kaçar!
Gökten bulut rahmet saçar,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Bâtıl vehimler fesholur,
Îmanla her yer fetholur,
Uşşâka sırlar şerholur,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Rahmet sunarken elleri,
Hikmet saçar hem dilleri,
Gönlün yanar kandilleri,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Allâh’ın en mümtaz kulu,
Ümmet için şefkat dolu,
Aydınlanır cennet yolu,
Nûruyla Son Peygamber’in!

Mecnûn’a ey can doktoru,
Dermândır aşkın yağmuru,
Olsun bu gönlüm dupduru,
Nûruyla Son Peygamber’in!