Münâcât

Mustafa Necati BURSALI

İlâhî! Sen Hâlık’sın, İlâhî, ben bir kulum,
İlâhî! Ben hakîrim, İlâhî, ben yoksulum!

İlâhî! Hazretine hâcetim var hep benim,
İlâhî! Nîmet Sen’den, değil gonca leb benim!..

İlâhî! Sen Azîz’sin, İlâhî, ben en zelîl,
İlâhî! Hesap günü etme beni Sen zelîl!

İlâhî! Gökler Sen’in… İlâhî, zemîn Sen’in,
İlâhî! Bütün âlem, Cibrîl-i Emîn Sen’in!..

İlâhî! Damla damla güllere rahmet Sen’den,
İlâhî! Yüz bin şükür, Cenâb-ı Ahmed Sen’den!

İlâhî! Kereminle boy verir zambak, mine,
İlâhî! Bu güzellik hep Sen’dendir zemine!

İlâhî! Bulut bana zaman boyu su taşır,
İlâhî! Bâd-ı sabâ cennet kokusu taşır!..

İlâhî! Hayretim var, İlâhî, ne rahmet şu?
İlâhî! Sen’den alır rızkını gurbet kuşu!

İlâhî! Her bir derde bin türlü devâ Sen’den,
İlâhî! Bu nîmetler gelir bedava Sen’den!

İlâhî! Saymak muhâl, ne kadar çok nîmetin,
İlâhî! Âlem yanar, erişmezse himmetin!

İlâhî! Baharın var, gonca gonca gülün var,
İlâhî! Her yuvada şûrîde bülbülün var!

İlâhî! Sen’sin cömert, evet, Sen’sin en kerîm,
İlâhî! Yine Sen’den: İncim, ipeğim, «Zer»im!..

İlâhî! Kula Sen’den erişmede her rahmet,
İlâhî! Can bağıma damla damla ver rahmet!..

İlâhî! Hangi başı okşarsa dest-i nazın,
İlâhî! Kalmaz onda bir zerresi marazın!

İlâhî! Hep iyilik görmekteyiz biz Sen’den,
İlâhî! Üzüm, incir, dut, hurma, ceviz Sen’den!..

İlâhî! Sultanların, şahların eli Sen’de,
İlâhî! Nîmetlerin çünkü güzeli Sen’de!..

İlâhî! Ne yücedir, ne mübârektir Zât’ın,
Sen’den gayrı bir Rab yok, İlâhî, Tek’tir Zât’ın!

İlâhî! Akıl âciz, künhüne ermek muhâl,
İlâhî! Sen Hâlık’sın, bir Sana mahsus bu hâl!..

İlâhî! Bu mülk Sen’in, bütün şükürler Sana,
İlâhî! Her bir canı Sen gark ettin ihsâna!..

­İlâhî! Nûru Sen’den güneşin ve fezânın,
İlâhî! Tek mâliki Sen’sin rûz-i cezânın!

İlâhî! Gülistanın, cennetlerin var Sen’in,
İlâhî! Bir Sen’sin Rab: Mîzan, Sırat, nâr Sen’in!

İlâhî! Eli Sen’de gecenin ve gündüzün,
Rahmetin erişmezse âlemi kaplar hüzün!..

İlâhî! Nûrun akar âlemlere her nefes,
İlâhî! Tâ Hirâ’dan can bağıma ver nefes!

İlâhî! Sen’sin en dost, Sen’sin en güzel Vekîl,
İlâhî! Sen’den başka bilmem ben güzel Vekîl!..

İlâhî! Nebîlere, Cibrîl’e, Sen’sin Medâr,
İlâhî! Hayâl almaz, lütfun, fazlın ne kadar!..

İlâhî! Her bir sîne istemede su Sen’den,
İlâhî! Bâd-ı sabâ, gülün kokusu Sen’den!

İlâhî! Kereminle bal verir arı bize,
İlâhî! Gönderirsin yazı, baharı bize!

İlâhî! Bir lâhzada can bulur bin yaratık,
Nasıl künhüne ersin şu âciz akıl artık?

İlâhî! Aslâ solmaz Sen’in baktığın çiçek
İlâhî! Lebler suyu Sen verirsen içecek!..

İlâhî! Rızıklanır ana rahminde cenin,
İlâhî! İşte bize keremindir bu Sen’in!

İlâhî! Sen vermezsen bizim bir telimiz yok,
İlâhî! Sen’den gayrı dostumuz, velîmiz yok!

İlâhî! Bu âlemde nemiz varsa hep Sen’den,
İlâhî! Can fidanı, şu gonca-i leb Sen’den

İlâhî! Daha nice nîmetlerin var bizde,
İlâhî! Zeytin, incir, çiçek çiçek nar bizde!..

İlâhî! Harmanından başak toplar her mahlûk,
İlâhî! Bir Sen’sin Rab; semâ, güneş, yer mahlûk!

İlâhî! Güneşleri, «mâh»ı etti râm aşkın,
İlâhî! Bir kul için ne büyük ikrâm aşkın!..

İlâhî! Kalb-i selîm, kâmil îman ver bana,
İlâhî! Kerem buyur, atma beni yabana!

İlâhî! Ümitliyim, rahmetinden ben Sen’in,
Bana bir bahşişindir, bu can Sen’in, ten Sen’in!..

İlâhî! Sen’den merhem beklemekte her yara,
İlâhî! Hep Sen’indir baksam hangi diyara!..

İlâhî! Gazâbının pek üstünde rahmetin,
İlâhî! Bana acı hürmetine Ahmed’in!..

İlâhî! O Cenâb-ı Mustafa’dır yâr Sana,
İlâhî! Âlem hayran, nice aşkı var Sana!

İlâhî! İşte âciz ümmetiyim ben O’nun,
İlâhî! Medet eyle hatırına Sen O’nun!

İlâhî! Ceddimizin bir tek zellesi vardı,
İlâhî! Bunun için Âdem Sana yalvardı!..

İlâhî! Yüzüm ise benim herkesten kara,
İlâhî! Hesap günü etme zelîl, maskara!..

İlâhî! Cehennemden sığınırım Sana ben,
İlâhî! Hep muhtacım, lütfa ve ihsâna ben!..

İlâhî! Ver canda göz, ver bir selîm kalb bana,
İlâhî! Başka değil, ancak Sen’sin Rab bana!..

İlâhî! Mülk Sen’indir, Sen yüce, Sen büyüksün,
İlâhî! Bir mislin yok… En büyük, en büyüksün!..

İlâhî! Hep övgüler, hep şükürler var Sana,
İlâhî! Olmak ister bütün âlem yâr Sana!

İlâhî! Güneşlerin, ayların nûru Sen’den,
İlâhî! Gecelere, yıldız yağmuru Sen’den!