Malazgirt’in İlk Işıkları

Memduh CUMHUR

Bir şafak vakti ordular coşarak
Çıktılar Orta Asya’dan sefere
Yüce dağlardan atlayıp koşarak
Doludizgin ulaştılar zafere
Bir vatan bahşeden o kutlu zafer
Bizi sevkeylemişti çok seneler
Nice uçsuz bucaksız ülkelere

Elde tuğlarla toplanıp yer yer
Altın oklarla nurlu yaylarla
Tâ ezelden hazırlanan erler
Gittiler haftalarla, aylarla
Bir seher vakti türkü dinlemeden
Kızılırmak’ta hiç serinlemeden
Yedi kat Arş’a dek alaylarla

O kılıçlar ki girmemiş kınına
Kaç asır ihtişamlı hâliyle
Bayrak olmuş şehitlerin kanına
Gökler akseyleyip hilâliyle
Kaldırıp şâha şimşek atlarını
O sabâh açtılar kanatlarını
Zümrüt İstanbul’un hayâliyle

Zaferin gördük ihtişâmında
Biz Malazgirt’in ilk ışıklarını
Her zafer bir vatan merâmında
O zaferler ki beklemez yarını
Bir vatan bahşeden zaferle hürüz
Vatan ufkunda haşre dek görürüz
Biz Malazgirt’in ilk ışıklarını