Başka Bir Şey İstemem

Yusuf DURSUN

Bir gülün olabilsem,
Başka bir şey istemem.
Ah, kulun olabilsem,
Başka bir şey istemem.

Varsın, birsin ve Hak’sın,
Sen Hâlık-ı Mutlak’sın.
Aşkın kalbimi yaksın
Başka bir şey istemem.

«Ol!» deyip olduransın,
«Gül!» deyip güldürensin.
Bana da kölen densin,
Başka bir şey istemem.

Yorulmadan söylesem,
Durulmadan söylesem,
Her nefeste «Hû!» desem,
Başka bir şey istemem.

Ne yarınım, ne dünüm,
Ne gecem var, ne günüm;
Bitsin artık sürgünüm,
Başka bir şey istemem.

Düğünüm olsa ölüm,
Açsa yüzümde gülüm,
Çözülse tatlı dilim,
Başka bir şey istemem.

Rahman Sen’sin, Samed Sen,
Rahîm Sen’sin, Mecîd Sen,
Bir affetsen, affetsen,
Başka bir şey istemem.

Rasûl’ün hilâlini,
Şol cennetin hâlini,
Seyretsem cemâlini,
Başka bir şey istemem.