RUBÂÎLER

Mehmet Turan YARAR

 

Leylek tükenir, bizdeki lâklâk bitmez
Tanılardan eser yoksa da taslak bitmez
Korkmazların er-geç kuruturlar kökünü
Ödleklerin altındaki ıslak bitmez.

***

Kuldan kaçan elbette olur Hakk’a yakın
Kul şerrini savsın diyerek muska takın
İnsanlığa göz dikme oyarlar gözünü
Yoldan çıkarırlar seni, yol sorma sakın.