KIŞLADA HASRET

Harun ÖGMÜŞ

 

– “Kışlada Bahar” başlıklı şiirin şairi Bekir Sıtkı ERDOĞAN’dan ilhamla ona ithâfen-

Bir yanda Erek, ufka vakârıyla gerilmiş…
Bir yanda da göl, arza kayıtsızca serilmiş…

Kışla’ysa şehirden yana bakmakta, şimâle:
Hâkim tepe üstünde nezâretçi hilâle…

Her gün Erek’in arkalarından yücelen gün,
Akşam göle gûyâ bırakır kendini ölgün…

Tek istenilen Van’da, bu mûtat deverandır,
Asker demez aslâ, «bu akış ömre ziyandır.»

Zihnindeki tek arzu, bu gurbet sona erse…
Gelsin de cşafab, gitsin ömürden ne giderse…

Çekmez onu seyrettiği şâhâne tabîat;
Göz nûrunu almış gibidir duyduğu hasret…

Gönlüm uçar İstanbul’a her lâhza, ne çâre?
Gündüz-gece karşımdadır onlarca minâre…