Sizden Sonra

Halil GÖKKAYA

 

Bir nesil geçince üzerinizden,
İsminizi bilirler mi acabâ?
Birkaç mısra ile bahsedip sizden,
Kabrinize gelirler mi acabâ?

Bahçenizde vefa gülü solarsa,
Lügatiniz yoz sözlerle dolarsa.
Lisânınız anlaşılmaz olursa,
Ağlarlar mı, gülerler mi acabâ?

Ne çıkar yarınlar solduktan sonra,
Tarih kadrinizi sildikten sonra,
Şimdi gelmeyenler, öldükten sonra
Kapınızı çalarlar mı acabâ?

Yıkılırsa güçlü güçlü îmanlar,
Körelirse ilham dolu zamanlar,
Hece hece ektiğiniz fidanlar,
Yaşarlar mı, ölürler mi acabâ?

Kaç bin yıllık nazım şekli güllerde,
Dikenden çekiyor hep gönüllerde.
Yanlış yola saparsanız çöllerde,
İzinizi bulurlar mı acabâ?

Alın teri döktüğünüz temeller,
İhtirasla perçinlenmiş emeller,
Omuzlarda sayfa sayfa ameller,
Sizden yana olurlar mı acabâ?

Kimler Halîl olur yarın sizinle,
Ten harman olunca fânî zeminle!
Belki bir Fâtiha, belki Yâ-Sîn’le,
Dualara alırlar mı acabâ?..