KİTAP TANITIMI

ÜSKÜDARLI SELÂMÎ ALÝ EFENDÝ

XVII. yüzyılda yaşamış olup Üsküdar’ın mânevî hayatına büyük tesirleriyle bilinen ve ismi şu an Üsküdar’ın bir mahallesine de ad olmuş olan büyük mutasavvıf Selâmî Ali Efendi’nin hayatı nihayet kitaplaştı. Tasavvuf kültürüne dair önemli çalışmalarıyla tanınan Mustafa TATCI’nın Cemal ÖZTÜRK ve Tacettin BÜTÜÇİ ile beraber hazırladığı çalışmanın başında, Prof. Dr. Ahmet Yüksel ÖZEMRE tarafından yazılmış kısa bir takriz yazısı da bulunuyor. 168 sayfalık kitap üç ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Selâmî Ali Efendi’nin hayatı, hayrâtı, tesirleri, menâkıbı ve eserlerinin tanıtımı yer alıyor. İkinci bölümde ise Selâmî Ali Efendi’nin yazmış olduğu Tarîkat-nâme isimli eser ile ondan ilhamla yazılmış Yâkub Afvî’ye ait «Hediyyetü’s-Sâlikîn» isimli tarikatnâmenin lâtinize edilmiş metni yer alıyor. Üçüncü bölüm de Selâmî Ali Efendi vakfiyesinin lâtinizesine ayrılmış. Yakup Afvî’nin eserinin çevrim yazısı Hür Mahmut YÜCER’e ait… Ayrıca kitabın sonuna Tarîkat-nâme ile vakfiyenin tıpkıbasımları da eklenmiş.

Celvetiye Tarîkatı’nın Selâmiye kolunun da kurucusu olan Selâmî Ali Efendi’nin hayatı, devrin tasavvufî ve kültürel hayatına dair birçok önemli ipuçları veriyor.

ÜSKÜDARLI SELÂMÎ ALİ EFENDİ
Yard. Doç. Dr. Mustafa TATCI
M. Cemal ÖZTÜRK
Tacettin BÜTÜÇİ
Kaknüs Yayınları (0 216) 341 08 65

GEMİLERDE TÂLİM VAR

Deneme yazılarıyla tanınan Ahmet Turan ALKAN eğitim ile alâkalı denemelerini «Gemilerde Tâlim Var» ismini verdiği kitabında okuyucularıyla paylaşıyor. Kitapta edebiyat eğitiminden mûsıkî eğitimine, mimarî eğitiminden tarih eğitimine, eğitim müesseselerinden tâlim usûllerine varıncaya dek eğitim etrafında dönen bir çok mevzu, müessese ve şahıs hakkında değerlendirme ve yorumlar bulmak mümkün… Yazar, kitapta yer alan denemelerinde bilhassa değişen eğitim hayatı ve zihniyeti üzerine vurgular yapmış. Kitabının baş kısmında ise kendi eseri hakkında bize şunları söylüyor:

“«Gemilerde Tâlim Var» ismi, içindekileri fâş etmese de çıtlatıyor. Eğitim üzerine kaleme alınmış ilmî araştırmalar yok içeride; hattâ kitabın bir sistematiği bile yok; tâlim üzerine ama tâlimin bizzat kendisi hakkında değil. Deneme türünün câzibesi ve tehlikesi de buradan kaynaklanıyor işte; câzip, çünkü yazara son derece geniş bir hareket sahası sunmaktadır; tehlikeli, çünkü her nevî fikir akrobasisine müsait bu serbestî zemini içinde sakatlanmak veya alelâdeliğe kapılıvermek de mümkün.”

Denemeler ele aldıkları konular zaviyesinden olduğu kadar, üslûp ve ifade bakımından da ayrıca dikkate değer bir vasfa sahip…

GEMİLERDE TÂLİM VAR
Ahmet Turan ALKAN
Ötüken Neşriyat (0 212) 251 03 50

KOZMİK YAŞAMIN SIRLARI

Kozmik bilim ve bilinçle YAŞAM ENERJİSİ kitabında

• Astroloji, renkler, sular, taşlar, kristaller, bitkiler, piramitler, kokular ve ufoların kozmik sırları.

• Burçların kozmik özellikleri ve insana tesirleri.

• Sınav ve stres kaygısını yok edip beyin enerjisini artırmak ve düşüncenin gücünü keşfetmek.

• Elektro manyetik dalga yayıcılarla beyin kontrolü, şuur bulandırma, yönlendirme metotları.

• TV, radyo, cep telefonu, otomobil ve diğer elektro manyetik dalga yayıcıların beynimize etkisi.

• Gizli dünya devleti; metafizik bilimler, parapsikoloji, kozmik radyo dalgalarıyla, insanı ve dünyayı nasıl, nereden kontrol ve idare ediyor.

• Yiyerek-içerek fazla kilolardan kurtulmanın yolları.

• Sağlıklı beslenme ve ş ifa reçeteleri.

• Çaresiz hastalıklara karşı bitkilerin mucizevi gücünün bilinmeyen kozmik boyutu ve insana tesiri.

• Namaz, abdest, ezan, oruç, sevgi, nazar, güneş, ay gibi ilahi hükümlerin manalarının kozmik boyutlarını bulacaksınız…

MEHDİX

19 Ağustos 2020 Cuma Dünya, Ayasofya’da okunacak ilk ezanı bekliyor. Bütün dünya şokta. Milyonları Cuma namazına davet eden ezan, milyarları da savaşa davet ediyordu aslında. Avrupa ülkeleri çıldırmış gibi. Ordular alarmda, emir bekliyor. Beyazsaray, Pentagon ‘a saldırı planı için talimat veriyor. Türkiye, yeni bir savaşın, kıyametin kıvılcımını ateşliyordu. Bir Türk Paşası, Hristiyan ve Yahudi dünyasının peşinden koştuğu Ahit Sandığı’nı ve Hazreti Musa’nın Asası’nı ele geçiriyor. O, ARTIK MEHDİX PAŞA!..