KUŞKULU TEBESSÜMLER

BEKİR SITKI ERDOĞAN

 

Baht gülmüş bize gönlüm, bu sabah yâr güler,
Nar güler, ayva güler, cümle çemenzâr güler…

Ama gel gözleri pek açmayalım biz yine de,
Sanma tâlîh uyanırsak bize tekrâr güler!

O kavis kaşların inkârı gönül kanma sakın,
Gülse içten içe gözlerde bir ikrâr güler.

Belki zâlimce yakıp yıktığı ömrün külünü
Seyreder şimdi uzaktan, o günahkâr güler…

Dilidir bülbülü mahkûm eden altın kafese,
Neylesin, ağlanacak hâline nâçâr güler…

Biz bu kâbusları yıllar yılı kaç kez yaşadık,
Ne bozar hükmü tebessüm, ne hükümdâr güler!..

Yakmasın; üfle yeter, deşme Nihâî’yi gönül,
Nazmının her dizesinden nice esrâr, güler…