İÇE SİNMİŞ SÛRETLER

Mahmut TOPBAŞLI

 

Yüreğimde ikindiler birikir,
Güneşin bürdesi düşer alnıma.
Akıp gider ellerimden nice kir,
Bir bahar müjdesi koşar yanıma…

İçe sinmiş sûretleri anarak,
Soylu bir türküyü taşır nefesim.
Mermere damlayan suyla yanarak,
Leylâsız çöllerde üşür nefesim…

Berceste sözlerde ezelî hikmet,
Yıldızlara su tadında özlemdir.
Zamanı ıslatan bu yağmur elbet,
Ruhumu yoğuran kutsî çilemdir…

Bükük boyunlarda derviş edâsı,
Hüznün hazinesi aşka şelâle…
Gül kokan muştuda sevincin hası,
Serâzat kuşlarla uçar cemâle…

Eski sokaklarda kadîm kelâmlar,
Yüreklerde saf elmastan bir ışık…
Can evine hicranından ter damlar,
Günbeyli bu! Iç çekmeye alışık…