GERÇEK OLAN

Aysen AKDEMİR

 

Eşyaya güzel ad veren
Aşka cennetten tat veren
Her tohuma hayat veren
Erk, senin erkindir, Rabb’im!

Her konalga bir âşiyan
Âşiyanlarda yaşayan
Tevhîd bayrağı taşıyan
Türk, senin Türk’ündür, Rabb’im!

Çağırırım avaz avaz
Avazımı keser ayaz
Yazın yeşil, kışın beyaz
Mülk senin mülkündür, Rabb’im!

Dört mevsim dağ-taş giyinir
Yürek aşkınla devinir…
Bir tadan ebed sevinir,
Görk senin görkündür, Rabb’im!

Bakmam dönüme, dekara
Ömür iplik, can makara
Isıt beni sara sara
Kürk senin kürkündür, Rabb’im!

Ayın, yılın hesabı yok
Malın mülkün vefası yok
Aşkın cevri, cefası çok,
Çark senin çarkındır, Rabb’im!