GERÇEK OLAN

Aysen AKDEMİR   Eşyaya güzel ad veren Aşka cennetten tat veren Her tohuma hayat veren Erk, senin erkindir, Rabb’im! Her konalga bir âşiyan Âşiyanlarda yaşayan Tevhîd bayrağı taşıyan Türk, senin Türk’ündür, Rabb’im! Çağırırım avaz avaz Avazımı keser ayaz Yazın yeşil, kışın beyaz Mülk senin mülkündür, Rabb’im! Dört mevsim dağ-taş giyinir Yürek aşkınla devinir… Bir tadan ebed sevinir, Görk senin görkündür, […]

Continue reading »