TAKLİT ve NESİL EMNİYETİ

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Taklit mefhumunun uzun süredir toplumumuzda bir hastalık hâlinde yerleştiğini esefle görmekteyiz. Taklit hastalığının kaynağının batı âlemi olduğunu herkes biliyor. Şüphesiz batılıların ve diğer toplumların güzel yanları vardır. Fakat hiç şüphe yok ki, onların bizim değerlerimize uymayan kötü tarafları daha fazladır. Kâinâtın Sultanı Peygamber -aleyhissalâtü vesselâm-’dan rivâyet edilen şu mübârek sözler konuya ışık tutar mahiyettedir: “İlim, hikmet […]

Continue reading »

Dost Şakaları

Yard. Doç. Emin IŞIK Üsküdar Mevlevîhânesi’nin son postnişîni Ahmet Remzi (AKYÜREK) Dede, Kayseri Mevlevîhanesi şeyhi Süleyman Atâullah Efendi ‘nin oğludur. Dünyaya gözlerini tekkede açtı. Küçük yaştan itibaren ilim ve kültürce zengin bir çevrede yetişti. Hem mektep, hem medrese tahsili aldı. Bir süre İstanbul’da memuriyette bulunduktan sonra Kayseri’de ahlâk ve din dersleri öğretmenliği yaptı. Kütahya ve Kastamonu Mevlevîhâneleri’nde şeyh vekilliği yaptı. […]

Continue reading »