MÜŞTERİYİ MEMNUN ETMEK İÇİN…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN İmalâtçı, satıcı, pazarlamacı yahut tezgâhtar… Hepsinin yolunu hasretle gözlediği kimdir? Müşteri… Müşteri; her şeyimizdir: Yatırımlarımızın güvencesidir, yaptığımız işin denetçisidir, kalitemizin hakemidir, markamızın ücretsiz reklâmcısı veya tenkitçisidir. Gayret ve hizmetlerin meyvesini tadabilmek için; insanların sizin ürettiğiniz veya temin ettiğiniz ürünlerinizi yahut sunduğunuz hizmetleri beğenmesi, ona müşteri olması gerekir. Beğenmesi gerek ki müşteri olsun. Gönlü hoşnut olmalı ki, […]

Continue reading »

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gāfil bu gönül aşka düşer nârını bilmez, Mansur geçinir can verecek dârını bilmez. Âşıklığın irfânına bîgâne bu yüzden, Esrârını fâş eylemenin ârını bilmez. Bir sevgilinin uğruna can nakdini harcar, Tüccâr ama müflis bu işin kârını bilmez. Sevdâsını dildârına sezdirmede âciz, Çok şey bilir âşıkların esrârını bilmez. Bilmez ne çeker bir gül-i rânânın elinden, […]

Continue reading »