HİÇLİĞE DAİR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Hiçlik… Medeniyetlerin turnusol kâğıdı gibi. Her medeniyet kendi anlayışıyla içini doldurmuş «hiç»in. En doğuda Nirvana, en batıda Nihilizm… Merkezde, bizde ise «fenâ», fânî oluş… Fenâ ve nefy… Aynı harflerin sıralamasını değiştirerek, yokluğu, yok oluşu, yokluğu iddia edişi ifade eder. Lâ ilâhe… «Nefy»dir ve arkasından «isbât» yani; «İllâllah!» gelmese küfürdür. Doğu ve batının hiçlik iddiaları, […]

Continue reading »

Yüz Akıyla Çıkan Yüz Sayı Bağlamında KÜLTÜREL HAYAT VE EDEBÎ DERGİLER

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Edebî mecmualar şüphesiz kültür ve edebiyatın gelişmesine katkıda bulunuyor. Ancak kültür ve edebiyatın sadece bu mecmualarla gelişmesini beklemek hem beyhûde bir hevese kapılmak, hem de onlara istîâb haddini aşan bir mükellefiyet yüklemek olur. Kültür ve edebiyat, sadece neşriyatla gelişmez. Neşriyat, bu işin yalnızca muhataplara ulaşmasını ve yaygınlaşmasını temin eder. Kültür ve edebiyat seviyesinin […]

Continue reading »