TEBLİĞDEN ÖNCE TEMSİL GEREKİR

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com   Tebliğ İslâm’ı insanlara tanıtıp anlatmaktır. Bunun için «davet (çağrı)» kelimesi de kullanılır. Bunların dışında bir de emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği emredip kötülükten yasaklamak) terimi vardır. Ancak bu, daha çok mü’minlere; tebliğ ve davet ise gayr-ı müslimlere yönelik olarak kullanılır. Bununla birlikte îmân en büyük mâruf olduğu için davet ve tebliğin […]

Continue reading »

TEMSİL İLE TEBLİĞ

YAZAR : Sami GÖKSÜN Peygamberler Sultanı, Allâh’ın Arslanı Ali’yi karşısına aldı ve bizler için de altın bir öğüt olan şu ölçüyü verdi: “Allâh’a yemin ederim ki, Cenâb-ı Hakk’ın senin aracılığınla bir tek kişiyi hidâyete kavuşturması; senin, en kıymetli dünya nimeti olan kırmızı develere sahip olmandan daha hayırlıdır.” (Buhârî, Fezâilü’l-ashâb, 9) Hepimizin en büyük arzusu bu. Bir insanın hidâyetine vesile olmak… […]

Continue reading »