Sanatımızın Sultanında «ON BİR AYIN SULTANI»

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Günahlar ve türlü menfîlikler ile bulanıklaşan gönül aynamızı yeniden parlatarak, kalbî kıvâmımızı bir kez daha Rabbânî ölçülere göre ayarlayacak olan «sultânü’ş-şühûr» (ayların sultanı) Ramazân-ı şerif teşrif etmiş bulunuyor.  Ancak, ümmetin mazlum coğrafyalarında iz‘anların kaldıramayacağı bir noktaya ulaşan zulüm sebebiyle; muazzam tecellîlerle kıymetlenmiş bu ayı, önceki senelere nazaran daha buruk karşılamakla beraber, mü’mine ümitsizliğin yakışmayacağını öğütleyen nebevî irfan ocağının fertleri olarak, elimizden […]

Continue reading »

Müstesnâ Bir Gecede İnen Yüce Kelâma MÜSTESNÂ BİR MUSHAF!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Küçük, büyük; gencinden yaşlısına mü’min gönüllerin her sene teşrîfini büyük bir iştiyakla beklediği, mağfiret iklimine bir kez daha kavuşmuş olmanın sürûr ve bahtiyarlığı içerisindeyiz.    O, öyle bir iklimdir ki; günahların katılaştırdığı kalplerimizi îman vecdi ile tekrar yumuşatacak, gafletin çoraklaştırdığı gönülleri tekrar yeşertecek, sene içerisinde, fuzûlî meşguliyetlerle tıkanan idraklerimizi yine o muhteşem tesiri ile pırıl pırıl […]

Continue reading »