Şanlı Mâzîmizden Seçme Nükteler – KIBRIS’IN HALA SULTAN’I

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Sahâbe hanımlardan Ümmü Harâm -radıyallâhu anhâ-, Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in akrabasıdır. Hala Sultan olarak da bilinen bu hanım sahâbe, Uhud ve Huneyn savaşlarına iştirak ederek yaralılara hizmet etti. Beyiyle birlikte Suriye savaşlarına katılmak üzre Dımaşk’a gitti. Beş hadis rivâyet eden Hala Sultan, Kıbrıs Seferi’nde attan düşerek şehîd oldu. Kabri, Kıbrıs/Larnaka’dadır. *** Hazret-i Peygamber -sallâl­lâ­hu […]

Continue reading »

ŞU ÂHİRET YURDU NEDİR?

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şerâfeddin Zeynelâbidîn Dağıstânî Hazretleri, 1 Aralık 1875’te (hicrî 1292) Dağıstan’da doğdu. Nakşibendî şeyhi Ebû Ahmed es-Suğûrî Hazretleri’nden mânevî eğitim aldı. Şerâfeddin Dağıstânî Hazretleri, Şeyh Şâmil’in Ruslara karşı direnişine iştirak ettikten sonra mazlum kardeşleriyle beraber Türkiye’ye hicret ederek Yalova Güneyköy’e (Reşadiye) yerleşti. Eğitimine, kendisinden daha önce Türkiye’ye hicret etmiş olan amcası ve kayınpederi Şeyh Muhammedü’l-Medenî […]

Continue reading »