ARA, BUL, YETİŞTİR!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şeyh el-Arabî ed-Darkāvî, on üçüncü asırda Şeyh Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî’nin kurduğu Şâziliyye’nin Fas kolu olan Darkāvî tarîkatının kurucusudur. Darkāvî, Şâzelî şeyhi Ebu’l-Mehâmid Sîdî el-Arabî el-Endülûsî’nin halîfesi olan Ali bin Abdurrahman el-Cemâl’in en meşhur halîfesidir. Şeyh ed-Darkāvî, 1779’da mânevî irşâda başladı. Müridleri Fas, Cezayir ve diğer bölgelerde kısa sürede büyük artış gösterdi. Onlara tarîkat âdâb ve […]

Continue reading »

BİN DİNAR… BİR GÖNÜL…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- hicrî 80 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Özü-sözü doğru olması hasebiyle kendisine; «Sâdık» denildi. Câfer-i Sâdık Hazretleri; ilim, ibâdet, fazîlet ve ahlâkta zirve bir aile ve muhitte yetişti. Başta babası Muhammed Bâkır olmak üzere birçok tâbiîn âliminden; akāid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimleri tahsil etti. Zamanının bütün fen ilimlerinde de […]

Continue reading »