Coşkulu Karşılama ile MEDİNE’YE GİRİŞ -3-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Medine coşmuştu…   Bunca coşkulu kalabalığı tekrar selâmlayan Rasûlullah -aleyhisselâm-; yol arkadaşı Hazret-i Ebûbekir ile beraber, Hazret-i Hâlid bin Zeyd’in evine girdiler nihayet.   Ama dışarıdaki coşku bitip durulmadığı gibi, her geçen an daha da artıyordu. Buraya kadar yaşananları, biraz tekrarla beraber, daha iyi anlamak ve o coşkuyu içimizde hissetmek için, yaşananlara çok kısa hatlarla bir defa […]

Continue reading »

Tarihî ve İktisâdî İrtibatlarıyla; FAZLASINI İNFAK

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Rasûlullah Efendimiz, kurban etleri hakkında şöyle buyurdu: “Ben (azık istemek maksadıyla gelen fakirler sebebiyle) size kurban etlerini saklamanızı yasaklamıştım; artık kurban etlerini saklayabilirsiniz.” (İbn-i Mâce, Edâhî, 16; Tirmizî, Edâhî, 94) Siyer-i Nebî’den bu manzara; İslâm’ın, elindekini paylaşma / infak hususunda şartlara göre artan ve normale dönen esnek bir tâlimat düzeninin bulunduğunu bildiriyor. Biz ise farz olan […]

Continue reading »