ALLAH BİZİMLEDİR!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Yalnız örümceğin ağı kalmıştı mânia, Mahzun Ebûbekir: Görülürlerse fâcia!.. Arş’ın son elçisiydi O rahmet alâmeti, Kast eylemek o câna, kopartır kıyâmeti!.. Hissetti Hakk’ın Elçisi, Sıddîk hüzünlenir; «Dostum Ebûbekir» dedi «Allah bizimledir!» Beyhûde üzme kendini Allah bizimledir! Mazlum, yıkık gönüllere er-geç doğar Bedir! Arz eyle Hakk’a hâlini, dik tut ümîdini! Yalnız koyar mı mü’mini? Allah bizimledir! Düşman […]

Continue reading »

«HAY»DAN GELİP «HÛ»YA GİDERİM!

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com   «Hay»dan gelip «Hû»ya giden garibim, Sevda çöllerinde izim var benim! Yalınayak yaya giden garibim, Dikenler yüzünden sızım var benim… Ne baharlar gördüm; çiçeksiz, gülsüz, Arz-ı hâller yazdım; isimsiz, pulsuz, Çok muhabbet ettim; dudaksız, dilsiz; Her seher cânana nazım var benim… Aşkı ile yana yana kor oldum, Sevgiliye Sıddîk gibi yâr oldum, Damla idim, deryâsında sır oldum; […]

Continue reading »

SÖZ ve ÖZDE DOĞRULUK

YAZAR : Sami GÖKSÜN Doğruluk bütün ilâhî dinlerde temel bir ahlâk kaidesidir. Çünkü bütün ilâhî dinlerin menşei birdir. Buna göre yaratıcımız Allah temelde bizden «doğru» olmamızı «eğri» olmamamızı istiyor. Sıdk ve sadâkat, bilhassa söz sahasında dosdoğru olmasını ifade eder: DOĞRU SÖZ Peygamberlerin ortak sıfatlarından birisi de «sıdk»tır. Sıdk yani doğru sözlü olmak peygamberlerin olmazsa olmaz sıfatlarından birisidir. Peygamberlerin Zirvesi olan […]

Continue reading »

MİLÂDÎ 23 AĞUSTOS 634. VEFAT YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE…

Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com HAZRET-İ EBÛBEKİR (r.a.) EFENDİMİZ En fazîletli insan, Nebîlerin ardından, Böyle buyurdu O’nun için Habîb-i Yezdan.1 Uzun hicret yolunda, yol refîki o vardı, Bir mağara içinde, sadrından nur aktardı. Eğer tartılsa idi, tüm insanlar îmanda, Kefe ağır gelirdi, Sıddîk konduğu anda!2 İsrâ’yı ve Mîrâc’ı, gelip O’ndan sordular, Reddeder mi! Sâdıkken, «Sıddîk» oldu o çınar! Servetini getirdi, kaç defa […]

Continue reading »