YÛNUS’UM!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Sevgiyi çektiler nefret «dâr»ına Öyle yaşın yaşın, ağlar Yûnus’um!.. Gözyaşı mîrastır dünden yarına, Vîran olmuş, şimdi bağlar Yûnus’um!.. Bir ömür yürüdün Hakk’ın peşinde, Yanıp da kül oldun aşk ateşinde, Gül yüzlü Nebî’yi gördün düşünde; Sözlerin, huzuru sağlar Yûnus’um!.. Güzel Türkçemizin gittin izinden, Bir kez ayrılmadın Şeyh’in dizinden, Bu dünyaya baktın Hakk’ın gözünden; Yüreğimde erir, yağlar […]

Continue reading »

Yaşamaktan mı Yaşamamaktan mı? YAŞLANMAK

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Tasavvufta mürşid için kullanılan kelimeler: Şeyh: Arapçada yaşlı, büyük. Pîr: Farsçada yaşlı. Baba, Dede: Türkçemizde malûm aile büyükleri. Bir kültürün, bir mefhumu nasıl adlandırdığı önemli bir ipucudur. O mefhumun o kültürdeki yerini bu ipuçlarından hareketle anlayabiliriz. Mürşid kelimesine sıfat olarak gelen ve «olgun» demek olan «kâmil» de yaşlılık için kullanılan tabirlerden. Sinn-i kemâle ulaşmak, […]

Continue reading »