BİR BAŞKA MADDE BAĞIMLILIĞI

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com İnsanoğlunun değişmeyen bir hususiyeti, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle tasvir edilir: “(Vay hâline o kişinin ki!) O malı toplar ve onu tekrar tekrar sayar. Zanneder ki malı onu ebedî yaşatacak.” (el-Hümeze, 2-3) Dünyevîleşen, bugünkü tabirle «seküler» dünya düzenine uyum sağlayan insan tipinin özelliğidir bu. Malı, maddî menfaat kaynaklarını toplayıp, kendi mülkiyeti altına hapsetmeyi hayatın gayesi gibi görür. Sonra […]

Continue reading »

MODERN KUŞATMA ve ÜÇ DAYANAĞI

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com İslâm dünyası, yüz seneyi aşkın bir zamandır modern kuşatmanın altında. Bu kuşatmadan şu an için kurtulmak mümkün mü? Elbette mümkün. Ama öncelikle müslümanların şunu anlaması gerek: Bu modern kuşatmanın ana gayesi, gâvurların kendi fikirleri ölçüsünde yeni bir dünya inşa ederek dünyayı İslâm’dan uzaklaştırmaktır. İslâm dünyası, bunu iyi anlamalı ve İslâm referanslı hayatî projeleri ortaya koymalıdır. […]

Continue reading »