Aklı, Sarhoşluktan Korumak… -6-*

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com «KURU ÜMNİYYEYE MAĞRÛR OLMA» HAYAL SARHOŞLUĞU Allah, insandan îman ister… Bir güzel ismi de Hak olan, yani mutlak gerçek olan Allah, insanın gerçeklere inanmasını ister. Şeytan ise, insanı gerçeklerden uzaklaştırmak ister. Bazen bildiğimiz şarabı içirerek, bazen şehvetin veya gazabın, bazen benlik veya eğlencenin sarhoşu ederek… Bir sarhoş etme taktiği daha vardır. Nisâ Sûresi 119’uncu […]

Continue reading »

Kur’ân-ı Kerim’den Eğitim Prensipleri -10-

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com AKLI, SARHOŞLUKTAN KORUMAK… -2- Şarabın îcâdının, Türk ve dünya edebiyatında yer alan bir efsânesi vardır. Hazret-i Âdem veya Hazret-i Nuh, asmayı diktiğinde, yani üzüm ziraatine başladığında; şeytan gelip o asmanın toprağı üzerinde sırasıyla; tavus, aslan, maymun ve hınzır keser ve kanını akıtır. Bundan dolayı, insanlara vereceği vesveseyle üzümden yapılacak olan şarabı içenlerde bu hayvanların […]

Continue reading »