SANAYİ İNKILÂBININ AVRUPA ve DÜNYAYA ETKİSİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Alınız ilmini Garb’ın alınız san’atını, Veriniz hem de mesâînize son sür’atini! (Mehmed Âkif) Sanayi İnkılâbının, dünyanın üretim atölyesine dönüşen İngiltere’den başlayarak; Amerika, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya’ya yayılması, öncelikle Batı dünyasının çehresini köklü bir biçimde değiştirmeye başladı. Sanayileşmenin sağladığı imkânlarla, Batılılar; iktisadî yönden güçlenen bir devlet düzenine, kendini yenileyen bir toplum yapısına, insan hayatını […]

Continue reading »

İngiltere’den Batı Avrupa’ya SANAYİ İNKILÂBI’NIN YAYILMASI

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 17. ve 18. yüzyıldaki batı dünyasında meydana gelen bilim sahasındaki gelişme ve Sanayi İnkılâbı (Industrial Revolution); insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün hâkim olduğu üretim tarzına geçiş olarak kabul edilmektedir. Bu yeni üretim tarzı; 1750’li yıllardan itibaren, ilk defa İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıktı ve daha sonra diğer sahalara yayıldı. Kol gücünden […]

Continue reading »