NASİHATLER

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Şemseddin Sivâsî Hazretlerinin Menâkıb-ı Çâr-Yâr-ı Güzîn adlı eserinde Hazret-i Ali’ye Peygamberimiz’in yaptığı tavsiyeler yer almaktadır. Sâmi Efendi Hazretlerinin Hazret-i Aliyyü’l-Murtezâ adlı eserinde de mevcuttur. Bu tavsiyeleri, hadis âlimleri, ilmî kriterlerle incelediklerinde sahih bulmuyorlar. Yani isnâdını Efendimiz’e dayandıramıyorlar. Lâkin birçok nasihat ve ahlâk eserinde bu tavsiyeler, muhtevasındaki hikmetlere binâen yer almıştır. Hâvî olduğu mânâların çoğu, birçok âyet […]

RÂBİA!

YAZAR : Sami GÖKSÜN Râbiatü’l-Adeviyye tâbiîn devrinde yetişmiş hanım evliyâlardandır. Geçtiğimiz günlerde Mısır’da siyasî hâdiseler ve ardından elem verici katliamlar cereyan etti. Darbe ve baskılara karşı gelen Mısırlıların protesto için toplandığı meydanın adı Râbiatü’l-Adeviyye idi. Râbia, dördüncü demek. Sonunda bu meydandakiler, el ile dört rakamını gösteren bir işareti de milletler arası bir sembol hâline getirdiler. Bu vesile ile başta Mısır […]