17. YÜZYILDA OSMANLI SAFEVÎ REKABETİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ŞAH ABBAS DÖNEMİ (1587-1629) 1587 yılında İran tahtına, Safevî Devleti’nin en büyük hükümdarlarından biri olan Şah I. Abbas (1587-1629) çıktı ve başlangıçta, içte ve dışta büyük problemlerle karşı karşıya geldi. Ancak muktedir bir şah olan I. Abbas; müstakil hareket etme arzusu taşıyan yönetici Türk beylerinin nüfûzunu kırarak, otoritesini içte pekiştirdi. Ardından ordusunu ıslah ederek sayısını […]

Okumaya Devam Edin...;

16. YÜZYILDA OSMANLI-SAFEVÎ REKABETİ SAFEVÎLER VE ŞAH İSMAİL

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Köklü bir tarihî geçmişe sahip olan İran topraklarında 1501 yılında Safevîlerin iktidara gelmesi, Osmanlı ve civar müslüman hanlıkları etkileyen çok önemli bir sürecin başlangıcını teşkil etmiştir. Kuruculuğunu Şah İsmail’in yaptığı İran ve Azerbaycan merkezli Safevî Devleti, On İki İmam Şiîliğini resmî mezheb olarak kabul etmiş, Anadolu’da yaşayan Alevî kitlelerini harekete geçirerek yayılma arzusu taşımıştı. Bu […]

Okumaya Devam Edin...;