LEYLE-İ REGĀİB’E «RAĞBET» GÖSTEREN MEDENİYET!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Kullarına türlü vesileler ile lütufta bulunmayı seven yüce Rabbimiz’in en cömert ikramlarına nâil olacağımız mübârek üç aylarını, İslâm âleminde yaşanan elîm hâdiselerden ötürü buruk bir hâlde karşılıyoruz.   Üstad Bedîüzzamân’ın;    “Ümitvâr olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sedâ İslâm’ın sedâsı olacaktır!” şeklinde veciz bir sûrette ifade ettiği hakikate dair inancımız tam olmakla beraber; Rabbimiz’den, […]

Continue reading »

FE EYNE TEZHEBÛN?

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com     Uzun bir süredir özlemle beklediğimiz, müslümanlar için rahmet dolu feyiz şebnemlerinin, semâ âleminden, dünya âlemine teşrif ettiği bir kutlu iklim, «Üç Aylar» aramıza teşrif etti. Hoş geldi, inşâallah onu lâyıkı veçhile hoşnut eder, yüreklerimizi nasiplendiririz. Bu vesileyle bütün müslümanların üç aylarını tebrik ediyoruz efendim. Herkese en kâmil istifâdeler dileriz.    Böylesi bir arınma mevsimine kavuştuk, şükürler olsun. Receb, […]

Continue reading »