AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -4-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com REFORM HAREKETLERİ VE OSMANLI’YA TÂBÎ HIRİSTİYANLAR Reform Hareketleri’nden Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortodoks hıristiyanları etkilenmedi. Gerçekten de İslâm medeniyeti; ilk yayılış yıllarından itibaren karşılaştığı hıristiyan topluluklarına karşı son derece müsamahakâr davranmış; dînî inançlarını yaşama, düşüncelerini açıklama gibi en temel insan haklarına müdahale etmediği gibi, kendi inançlarına göre eğitim kurumları açmalarına da izin vermiştir. Hattâ hıristiyan kiliselerinin […]

Continue reading »

AVRUPA REFORM HAREKETLERİ -3-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com JEAN CALVİN VE FRANSA’DA REFORM Luther’in Almanya’da başlattığı Protestanlık hareketinin bir benzeri, Fransa’da Jean Calvin tarafından ortaya kondu ve son derece etkili bir biçimde gelişti. Calvin (1509-1564) Fransa’da doğmuş ve hukuk öğrenimi görmüştü. 1553 yıllarında Protestan oldu ve Cenevre’ye kaçarak «Hıristiyan Dîni’nin Bağlayıcı İlkeleri» adlı eserini yayınladı. Reformcu olmakla beraber, oldukça bağnaz fikirler de taşıyordu. […]

Continue reading »