HAK YOL İSLÂM’DIR!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hıristiyanlığa reddiye yazan ilahiyatçı mühtedî David Benjamin Keldânî, 1866’da İran/Urmiye’de doğdu. 1895’te Süryânî rahibi oldu. 1904’te İstanbul’a geldi. Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi ve II. Abdülhamid Han’la görüştü. Daha sonra kelime-i şahâdet getirerek müslüman oldu ve «Abdülehad Dâvûd» adını aldı. Padişah tarafından Dâru’ş-Şafaka ve Dâru’l-Fünûn’da muallimliğe tayin edildi. Bilinen en meşhur kitabı İncil ve Salîbdir.* İstanbul’da […]

Continue reading »

RÂBİA!

YAZAR : Sami GÖKSÜN Râbiatü’l-Adeviyye tâbiîn devrinde yetişmiş hanım evliyâlardandır. Geçtiğimiz günlerde Mısır’da siyasî hâdiseler ve ardından elem verici katliamlar cereyan etti. Darbe ve baskılara karşı gelen Mısırlıların protesto için toplandığı meydanın adı Râbiatü’l-Adeviyye idi. Râbia, dördüncü demek. Sonunda bu meydandakiler, el ile dört rakamını gösteren bir işareti de milletler arası bir sembol hâline getirdiler. Bu vesile ile başta Mısır […]

Continue reading »