Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -1-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Kubâ’, Mekke yolu üzerinde Medine’ye 8-9 kilometre1 mesafede bulunan bir köydür.2 Kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur ve verimli bir vahada kurulmuş olan bu güzel köy, adını buradaki su kuyusundan almıştır.3 Köyde diğer evlerin dışında, az sayıda utum4 denen yüksek evler de vardı.5 Peygamberimiz -aleyhisselâm-; Nübüvvetin on dördüncü yılı, Rebîulevvel ayının on ikisinde (Eylül 622) Pazartesi günü, kaba […]

Continue reading »

BİZİ DE YAŞLANDIRIR MI BU ÂYET!?.

Ali ÖZBEK aliozbek1997@outlook.com Dosdoğru olmak, ilk olarak doğrunun ne olduğunu bilmek ile olur. Doğrunun ne olduğunu bilmek için ise doğru bir niyet ve değerlendirme gereklidir. Doğru yolu bulduktan sonra dosdoğru olmak/kalmak ise yolu doğru yürümekle mümkün olur. Dosdoğru olmak hayatımızın her alanında kendisini göstermelidir. Rabbimiz, Peygamberimiz ve insanlarla olan münasebetlerimizde böyle olduğumuz gibi, ticaretimizde ve toplum hayatımızda da dosdoğru olmakla […]

Continue reading »