Şanlı Mâzimizden Seçme Nükteler – KUSURUM ÇOK!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   KUSURUM ÇOK! Horasanlı sûfî Ebû Ali Şakîk-i Belhî, Belh’te doğdu. İlim tahsili için seyahat etti, hacca gitti. İmam Câfer-i Sâdık’la görüştü, Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf ve İmam Züfer’den ders aldı. Rivâyete göre hac sırasında karşılaştığı İbrahim Edhem’e geçimini nasıl temin ettiğini sordu. İbrahim Edhem eline bir şey geçerse şükrettiğini, geçmezse sabrettiğini söyleyince; “Belh […]

Continue reading »

PÂK ECDAT

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Seyyid Yahya Şirvânî Hazretleri, Azerbaycan’ın kuzeyinde Şirvan’da doğdu. Fatih Sultan Mehmed devrinde yaşadı. Şeyhi Sadreddin Hiyâvî’den hilâfet alarak Bakü’ye gitti ve orada irşadda bulundu. Kırk kadar kolu bulunan Halvetiye tarîkatının yayılmasında en önemli âmil olarak, Yahya Şirvânî’nin yetiştirdiği halîfeleri civar beldelere göndermesi kabul edilir. Halvetî tarîkatının «Pîr-i Sânî»si yani ikinci kurucusu kabul edilen Yahya […]

Continue reading »