Şartların Değiştirmediği Sahâbî EBÛ UBEYDE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Ubeyde bin Cerrâh -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. İslâm’ın yayılmaya başladığı günlerde müslüman oldu. Başta babası olmak üzere Kureyşlilerin dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Medine’ye hicretten itibaren, askerî ve idârî vazifeler aldı. Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in göz bebeği bu yiğit sahâbe; güvenilirliği, çalışkanlığı, zühd ve takvâsıyla ümmete nümûne-i imtisaldir.   Aşere-i mübeşşereden Ebû Ubeyde Hazretleri, 639’da […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi ÜMMÜ HABÎBE REMLE BİNT-İ EBÎ SÜFYÂN SAHR BİN HARB EL-ÜMEVİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Ümmü Habîbe Vâlidemiz, İslâmiyet’ten on yedi yıl önce Mekke’de doğdu. Benî Ümeyye kabîlesindendir. Babası, Kureyş kabîlesinin reisi Ebû Süfyân Sahr bin Harb’dir. Annesi ise Safiyye bint-i Ebu’l-Âs’tır. Ümmü Habîbe Vâlidemiz’în nesebi, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek nesebiyle, Abdimenâf’ta birleşir. Ümmü Habîbe Vâlidemiz, Hazret-i Osman -radıyallâhu anh-’ın halasının kızı, Muâviye -radıyallâhu anh-’ın kız kardeşidir. Asıl ismi Remle’dir. İlk […]

Continue reading »