ALIŞKANLIK ve İBÂDET

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Zelzele, heyelân, sel vb. tabiî âfetleri; -peygamber kıssalarında olduğu gibi sübut-i kat‘î bir dînî niteleme olmadıkça- ilâhî bir ceza olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ancak varlık âleminde meydana gelen hâdiselerin Allah’la hiçbir bağlantısı olmadığını düşünmek de îmânî bir tavır değildir. Mü’mine göre en küçük bir hâdise bile -en azından izni dâhilinde gerçekleşmesi bakımından- Allah’la […]

Continue reading »

TEHLİKELİ FAKAT ZARURÎ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Psikoloji; konusu insan olan her ilim gibi, cazip. Fakat insanî ilimlerin ortak zaaflarına o da sahip. Bu zaaflardan başlıcası subjektiflik, yani indî kanaatlerin, aceleci yorumların bu sahada kendine kolayca zemin bulması. Başlangıçta insanî ilimlerin; bu zaaftan zamanla, ilmin gelişmesiyle kurtulacağı zannedilmiş. Fizik kanunları gibi neticelere ulaşılacağı umulmuş. Fakat hiç de öyle olmamış. Meselâ, İslâmî […]

Continue reading »