MESNEVÎ -10-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com MUHABBETLE YARATILDI Neye düşen aşk ateşidir. / Meyi de coşturan aşk ateşidir. Mevlânâ Hazretleri ilk defa bu beyitte aşk kelimesini kullanmaktadır. Neyin yakıcı nefesi aşktır. İnsân-ı kâmilin kalbine düşen aşktan murad da aşk-ı ilâhîdir. Kâinâtı bu aşk ateşi kaplamıştır. Bu kadar önemli olan aşk nedir? Aşk; Arapça aslı «ışk» olup sözlükte; «Şiddetli ve aşırı sevgi; bir […]

Continue reading »

ÜVEYSÎLİK ve TEHLİKELERİ

YAZAR : Prof. Dr. Necdet TOSUN ntosun@hotmail.com Üveysîlik, bir kimsenin zâhiren görmediği kişi veya kişilerden rüya gibi yollarla mânevî eğitim alması ve bu yolla oluşan tarîkat anlamında bir tasavvuf terimidir. Hazret-i Peygamber -sallâllâ­hu­ aleyhi ve sellem- zamanında Yemen’de yaşayıp müslüman olan, fakat İslâm Peygamberi ile bizzat görüşemeyen Üveys el-Karanî’nin (Türkçede Veysel Karanî) rüya veya başka mânevî yollarla Efendimiz -sal­lâl­lâ­hu aleyhi […]

Continue reading »

«ZİY»DE…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Mutasavvıf, şair ve âlim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri; 18 Mayıs 1703’te Erzurum/Hasankale’de doğdu. Seyyiddir. İlk hocası, babası Derviş Osman Efendi’dir. İbrahim Hakkı Efendi, İsmail Fakîrullah Hazretleri ile ilk defa 9 yaşında Siirt/Tillo’da görüştü ve onun rahle-i tedrîsine oturdu. Astronomi sahasında da çalışmalar yaptı.   1728’de şeyhinin vefatının ardından onun yerine irşad hizmetlerine devam etti. […]

Continue reading »