İKİ ŞİİR BİR TENKİT

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Hasan AKTAŞ; Ahmed Hâşim Okulu ve Misyonu adıyla bir kitap yazmış, Ahmed Hâşim hakkında veya onunla ilgili şiirleri de değerlendirmiş, -sağ olsun- bana ait olan Mûsıkî ve Hâşim’in Mısraını Tazmin başlıklı şiiri de değerlendirmeye değer bulmuş.1 Şahsımı neoklâsik olarak niteleyen Hasan Beyin, mezkûr şiirin her bir kıtası hakkındaki mülâhazalarını aktararak imkân ölçüsünde kısa […]

Continue reading »

NE OLDU BİZE?

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu millet felâha nasıl çıkacak? Nereye bu gidiş, bize ne oldu? Kızgın evlât annesini yakacak, Bu nasıl bir bitiş, bize ne oldu? Nerede şifâlar, nerde tabâbet? Şuursuz ruhları sarsan bir âfet! Cennetten cinnete varan felâket Bu çıkış, bu iniş bize ne oldu? Kimlerin elinde bölünmüş pasta? Uyutulur olduk hep posta posta! İnsanlar bîçâre hekimler […]

Continue reading »

DEĞİŞEN TOPLUM VE MÛSIKÎNİN ROLÜ-RÖPORTAJ

Bestekâr Âmir ATEŞ ile Toplumumuzdaki Sanat ve Mûsıkî Anlayışı Hakkında Konuştuk… Âmir ATEŞ Kimdir? 1942’de Kandıra’da doğdu. Küçük yaşlarda hâfızlığını ikmâl ettikten sonra İstanbul’a gelerek çok değerli hocası H. Hasan AKKUŞ’ tan tâlim, tecvid ve tashîh-i huruf dersleri aldı. Tahsîlini daha ziyade dinî alanda yapmış olan Âmir ATEŞ, Mahir İZ Hocaefendi’nin edebiyat derslerine de katıldı. Mûsıkîde zamanının önde gelen isimleri […]

Continue reading »