MUHAMMED İKBAL

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Pakistanlı mütefekkir ve şair Muhammed İkbal, 9 Kasım 1877’de Pencap bölgesine bağlı Siyâlkût’ta doğdu. Babası Nur Muhammed, mutasavvıf bir zâttı. Çevresinde «okumamış filozof» olarak tanınan Nur Muhammed, küçük dükkânında baba mesleği olan fes satışı yapıyordu. Çarşının bütün esnafını toplayarak dükkânında verdiği sohbetler Muhammed İkbal’in fikrî hayatının oluşmasında önemli yere sahiptir. İkbal ilk olarak Kur’ân-ı […]

Okumaya Devam Edin...;

BİN DİNAR… BİR GÖNÜL…

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@hotmail.com Câfer-i Sâdık -rahmetullâhi aleyh- hicrî 80 senesinde Medîne-i Münevvere’de doğdu. Özü-sözü doğru olması hasebiyle kendisine; «Sâdık» denildi. Câfer-i Sâdık Hazretleri; ilim, ibâdet, fazîlet ve ahlâkta zirve bir aile ve muhitte yetişti. Başta babası Muhammed Bâkır olmak üzere birçok tâbiîn âliminden; akāid, tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimleri tahsil etti. Zamanının bütün fen ilimlerinde de […]

Okumaya Devam Edin...;