TÜRK TARİHİNDE MUHALEFET

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İhtilâf kaçınılmaz bir durumdur. Daha önceki yazılarımızdan birinde de belirttiğimiz üzere Allah, insanları farklı özelliklerde yaratmıştır. Her fert; fıtratıyla, mizâcıyla, öncelikleriyle, kabiliyetleriyle diğerlerinden farklıdır. Bu da ister istemez insanlar arasında ihtilâfın ortaya çıkmasına sebep olur. İhtilâf da muhalefete yol açabilir. Hâkim görüşe aykırı bir fikri savunmak ve onun benimsenmesi için çalışmak şeklinde tarif […]

Continue reading »

İHTİLÂF ve MUHALEFET

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İnsanların bir arada bulunduğu bir yerde ihtilâf kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü Allah, insanları; bir fabrikadan çıkmış standart mamuller gibi değil, her bir ferdi kendine mahsus bir şekilde yaratmıştır. Her insanın şekli-şemâili, konuşma şekli, tabiatı, mizacı, huyu-suyu, karakteri, tavır ve hareketleri farklıdır. Çoğu zaman birbirinden ayıramadığımız tek yumurta ikizlerinin bile, dikkatle baktığımızda değişik hususiyetlere […]

Continue reading »