Nüktedan Bir Mütefekkir ÖMER FERİD KAM

YAZAR : Mücahid BULUT Lâtin harflerinin kabul edildiği ilk günlerde yabancı addolunan bütün kelimelerin sonundaki «d» harflerinin «t» olacağını öğrenen Abdülhak Hâmid, dostu Ömer Ferid KAM’a serzenişte bulunur: “–Efendim bizim isimlerimize birer «it» eklemişler.” Ömer Ferid, gülerek cevap verir: “–Benim hiç olmazsa «fer»imi bıraktılar. Sen ise «ham» bir «it» oldun.” Ömer Ferid KAM, 1864 senesinde İstanbul’da doğdu. II. Abdülhamid’in doktoru […]

Okumaya Devam Edin...;

«Maksadım açıktı, mukallitliğin her türlüsü mekruhtur!» İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ -2-

YAZAR : Can ALPGÜVENÇ alpguvenc@gmail.com Geçtiğimiz ay sizlere; «Nazar-ı Şerîatte Kuvve-i Berriyye ve Bahriyyenin Ehemmiyet ve Vücûbu» isimli eserinde; “Hükûmetimizi terakkî ettirmek ve Avrupalının esâretinden kurtulmak istiyorsak, kuvve-i bahriyyemizi yakın zamanda tekemmül ettirmeliyiz!” diyerek; Devlet-i Aliyye’nin, deniz kuvvetlerinin gücüne şiddetle ihtiyacı olduğunu söyleyen ve bu sözlerle memleket dâvâsındaki samimî düşüncelerini ortaya koyan bir İslâm âlimini yani İskilipli Âtıf Efendi’yi tanıtmaya […]

Okumaya Devam Edin...;