KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -38- HAZIRLIK ZAMANI

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KULLUK AHDİ Cenâb-ı Hak, insanı kulluk için yarattı. Âdem Babamız’ın bütün zürriyetine, ruhlar âleminde; “–Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sordu. Bütün insanlar olarak; “–Evet, buna şâhidiz.” cevabını verdik. (el-A‘râf, 172) Zira o âlemde her şey alenî ve perdesizdi. Ruhlar; Cenâb-ı Hakk’ın azamet, kudret ve sonsuz tecellîlerini temâşâ hâlindeydi. Sonra bu imtihan dünyasına geldik. Bu […]

Continue reading »

MEKTEB-İ ÂLEM

Bin ders-i maârif okunur her varakında, Yâ Rab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem. (Ziyâ Paşa)   Varak: Yaprak, Sahîfe       Maârif: İrfânî ilimler     بـیڭ درس مـعـارف اوقونور هـر ورقـنـدە يا رب نە گوزل مكتب اولور مكتب عالم

Continue reading »