BİR NÛRA GARK OLDU DEVRÂNIM BENİM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Tövbe-i nasuhla döndüm kapına; Aşkınla can buldu iz‘ânım benim!.. İdrâkim yeter mi eşsiz yapına? Nefsimde kuruldu mîzânım benim!.. Seyrine «aşk» dedim ateşin, buzun; Maksûdu Sen oldun derin sonsuzun!.. Nûruna kapıldım Levh-i Mahfûz’un; Özümde kalmadı dermânım benim!.. Yâ Rab, kudretinle yanar çerâğım; Vecd ile deryâya döner kaynağım!.. Her mevsim dökülür ömür yaprağım; Adınla titreşir vicdânım benim!.. […]

Continue reading »

Çokluk Girdabında; BİRLİK EKSENİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Âhirzamanda en büyük imtihanımız nedir? Belki bir değil birçok şey ama hepsinin de temelinde, bizi oyalayıp, eğlendirdiği bildirilen «tekâsür» yani «çokluk, çoğalma»nın en geniş daireye kadar dallanıp budaklanması… Gerçekten de her şeyde ama her şeyde akıl karıştıran, dikkat dağıtan, hani âyet-i kerîmede «elhâküm: Sizi oyaladı» ifadesiyle özetleniverdiği gibi; tasavvufta gaye olarak gösterilen «cem‘iyyet» hâlinin […]

Continue reading »