ŞAİRLERLE HASBİHÂL -2-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -müşâare, tanzim, yeniden söyleyiş- Aynî: Salâh-ı hâli mahveyler dem-i pîrîdeki gaflet, Tecellî-i füyûzât-ı sabâha hâb olur mânî.1 Tâlî: Seherde kalkamadıysan fecirde bâri uyan! Sabah feyizleri gökten yağarken etme ziyan! Şebâb-ı ömrü harâb eyledinse şehvet ile, Şu ihtiyarlığı olsun geçirme gaflet ile…2 Kuss bin Sâide: مَا بَالُ النَّاسِ يَذْهَبُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ ؟!، أَ رَضُــوا فَـأَقَامُوا ، أمْ […]

Continue reading »

KUSS BİN SÂİDE’NİN -HİTÂBESİ-

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Devr-i câhilde, İyad namlı aşîrette reis, Dîn-i Îsâ’da muvahhid yaşayan bir muhlis, Güçlü, Kuss adlı hatip, Sâide’nin oğluydu, O Ukaz şâiri, ilhâmını gökten duydu. Son Nebî’nin de hazır olduğu bir halka o dil, Dîn-i İslâm ile Peygamber’i anlattı delil! Önceden, Ahmed’e îmân ederekten kendi, Sayısız ibreti hikmet yaparak seslendi: “–Ey, ey insanlar ömür çarşısı […]

Continue reading »