BİR CENNET YASAĞI

YAZAR : Sami GÖKSÜN İki insanın arasını bozmak için, sözü birinden alıp diğerine götüren kimselere nemmam veya koğucu denir. Bu davranışı yapanlar, insanları birbirine düşman ederler. Toplumun huzurunu temelden sarsan bu tür hareketlerden uzak durmak lâzım. Oysaki, İslâm dîni sevgi, saygı ve insanlar arasındaki muhabbeti çok önemli görür. Cenâb-ı Hakk’ın yasakladığı koğuculuk ve nemmamlık ise; insanlar arasındaki, sevgi, saygı ve […]

Okumaya Devam Edin...;

GIYBET

YAZAR : Sami GÖKSÜN Dînimizde büyük günahlardan biri de gıybettir. Bir kimsenin gıyabında onun ayıplarını söylemek, anlatmak; herhangi bir işaretle onun hareketlerini izah etmek; kişinin duyduğunda hoşlanmayacağı bir şeyi başkasına anlatmak; bir kişinin ister ahlâkında, ister işlerinde, ister sözlerinde, ister dînî ve ailevî yaşayışında, ister giyim ve kuşamında olsun; aleyhinde konuşulan kimse bunu duyduğunda hoşlanmazsa, üstelik üzülürse bütün bunlar gıybettir. […]

Okumaya Devam Edin...;