HARAMDIR!..

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com Kimseyle kavgaya rızâm yok benim, Mü’minin mü’mine kastı haramdır!.. Yönüm mâverâya dâvâm hak benim, Mü’minin mü’mine kastı haramdır!.. Hayrı için Hakk’a duâ ederim, Çekilmez olursa çeker giderim, Ne belâ okurum ne kin güderim, Mü’minin mü’mine kastı haramdır!.. Tevâzu hâlidir mü’minin hâli, Ne incinmelidir ne incitmeli, Diken batırana sunmalı gülü, Mü’minin mü’mine kastı haramdır!.. Yiğit isen […]

Continue reading »

DÎVAN ŞİİRİNDE ATOM

YAZAR : İlyas KAYAOKAY kayaokay_2323@hotmail.com Cevher-i ferd iken ey gāfil bu cümle mümkinât Nice taksîm olduğun fehm etmeğe sarrâfa gel!.. (Hayâlî) Zâtını «âyînelerde nihân» olarak cihana arz eden Mevlevî Neşâtî Dede (ö. 1674) mevzuya şairlik kabiliyeti hususunu davet eylediği zaman; ev sahipliğini, hicvin kadehini kurutan Nef‘î ile birlikte üstlenir. Nef‘î; Dede için, fantastik kurgularda karşımıza çıkan «kişiyi görünür kılan toz» […]

Continue reading »