HARAMDIR!..

ŞAİR : İhsan KARİP ihsankarip@hotmail.com

Kimseyle kavgaya rızâm yok benim,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..
Yönüm mâverâya dâvâm hak benim,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Hayrı için Hakk’a duâ ederim,
Çekilmez olursa çeker giderim,
Ne belâ okurum ne kin güderim,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Tevâzu hâlidir mü’minin hâli,
Ne incinmelidir ne incitmeli,
Diken batırana sunmalı gülü,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Yiğit isen benlik duygusunu aş,
Meclisin içinde çekme ayrı baş,
Düşman arıyorsan nefsinle savaş,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Bu ayrılık, senlik-benlik ne diye?
Bu fetbazlık, türlü hinlik ne diye?
Zafer kazansanız; kime hediye?
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Bozulmasın canlar gelin bu birlik…
Firkattan kin doğar, birlikten dirlik…
Etmesin şeytana kimse sefirlik…
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Sana-bana göre yaşanmaz ki din!..
Bir tek yol gösterir Kitâb-ı Mübîn.
Birlik emretmişse Rabbü’l-Âlemîn,
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

Ümmetin düştüğü şu hâle bir bak…
Kardeş yazmamış mı bize bizi Hak?
Silinsin aradan bu kirli nifak.
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..

«Yoldan çıkanlardan olmayın azıp»
Hakk’a küfür, küfre methiye dizip,
Ve vallâhi kardeş kardeşe kızıp,
Olursa zalimin dostu, haramdır.
Mü’minin mü’mine kastı haramdır!..