Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -5-

Harun ÖĞMÜŞ Muhdes ve Kadîm Çün nîst makâm-ı mâ der-in deyr mukim, Pes bî-mey ü ma‘şûka hatâîst azîm. Tâ key zi-kadîm ü muhdes ey merd-i selîm, Çün men reftem, cihan çi muhdes, çi kadîm. Mâdem ki değilsin bu yıkık handa mukim, Muhdes mi, kadîm mi sorma ey akl-ı selîm! Sen göçtükten sonra onun üstünden, İster muhdes olsun o isterse kadîm! […]

Okumaya Devam Edin...;

Kadim Geleneğin Modern Evlâtlarına 2; TEBLİĞ, GÖNÜL KIRMAK MIDIR?

YAZAR : Halil İbrahim DELEN halilibrahimdelen@hotmail.com – firasetliihvan@gmail.com Allah Teâlâ, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e; “Biz Sen’i âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (el-Enbiyâ, 21/107) buyuruyor. Peki, bugün Hazret-i Peygamber’den tevârüs eden rahmeti âlemlere kim ulaştıracak? Nasıl ulaştıracak? Nasıl bir yöntem takip edecek? Yitirdiğimiz en önemli hassâsiyetlerimizden birisi, şüphesiz ki tebliğdir. İnsanları; hayra, güzelliğe, doğru yola iletmek; gönlü kırıklara âb-ı hayat […]

Okumaya Devam Edin...;