YAŞANAN ZULÜMLERDEKİ KADER SIRRI

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Cenâb-ı Hak Kur’ân’da bildiriyor:    Firavun binlerce bebeği katlettirdi. Yıllarca nice zulümler irtikâp etti.    Ashâb-ı Uhdûd da mü’minleri ateş çukurlarında yaktı.    Daha nice zulümler…   Geçtiğimiz asrın başından beri Gazze’de, Filistin’de mü’min kardeşlerimize karşı çok ağır zulümler yapılıyor. Ekim ayından beri, bu zulmün en gaddar şekline bürünerek devam ettiğini görüyoruz.    Yüreklerimiz soruyor:  […]

Continue reading »

Mes’ûliyette Taayyün Meselesi
ATANMAK ve ADANMAK

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com4 Koca şehirde kimselerin duymadığı bir inilti. Açlıktan beli bükülmüş bir yaşlı kadın. Kim koşmalı imdadına? “Sizden emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker vazifesini yapacak, hayra çağıracak bir topluluk bulunsun.” (Âl-i İmrân, 104) emri var. Kimler bu vazifeyi yerine getirecek? Ölenlerin cenazesini kim kaldıracak? Mahalle çocuklarına kim camiyi sevdirecek? Kim imamlık yapacak? Kim ilim adamı olacak? […]

Continue reading »