TAASSUPTAN UZAK KARARLILIK ve İTİDAL

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Taassup; bir fikre körü körüne bağlanmak demektir. Asabiyetle aynı kökten gelir. Asabiyet; kişinin kendisiyle aynı kan bağından gelen insanları savunmasıdır. İslâm öncesinde kabileler hâlinde yaşamakta olan Araplar; can, mal ve namuslarını koruyabilecekleri yegâne güç olan kabileleri uğrunda hiçbir fedâkârlıktan çekinmezler, haklı veya haksız olduğuna bakmaksızın kabile mensuplarını bütün güçleriyle korurlardı. Bu sebeple bir […]

Continue reading »

İSLÂM’DA İTİDAL ve MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ VAZİYETİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İslâm itidal dînidir. Her konuda mûtedil olanı almış, mûtedil olanı emretmiştir. Onda ifrat ve tefrit yoktur. Kur’ân-ı Kerim; Hazret-i İsa’yı -hâşâ- ilâh olarak gören hıristiyanları reddettiği gibi, onun annesine çirkin iftiralarda bulunan yahudilerin de bu yüzden lânet ve gazaba uğradığını bildirir. Cinayete kısastan başka bir seçenek sunmayan yahudi hukuku ve; «Bir yanağına vurana […]

Continue reading »