GÖNÜL BORCU

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yere düşmüş ezilen bir sürü mazlûmu görüp, Istırap paylaşacak bir ciğerin var mı gönül? Ulaşır her yaranın dert ile feryâdı sana, Fukarâ kullara şefkat kilerin var mı gönül? Hep berâber bu gönül borcunu îfâya hazır, Kara gün dostu olan bir neferin var mı gönül? Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Okumaya Devam Edin...;

YASLI ASYA

Olcay YAZICI Istırap kasîdesi, çölde susuz nilüfer İlenmez kaderine gazâ yolunda nefer Mirastır gözyaşları, Âdem ile Havvâ’dan Hisse almış kıssadan, Tûr dağında Mûsâ’dan Müjdeleyen esenlik: efsunlu ateş-gülü Direndirir, diriltir; Ibrâhim tevekkülü Eyüp’ün sabrı vardır, Yûsuf’un imtihânı Mazlumların feryâdı, kuşatır tüm cihânı Leylâ mecaz bir sevdâ, Mecnûn ilâhî âşık Aydınlatır zindanı Şark’tan yükselen ışık Belirir büyük günde, kim kudretli, kim garip? […]

Okumaya Devam Edin...;