O (S.A.S.)’İN AYAĞININ TOZU BAŞLARA TÂCDIR

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com       ESERİN METNİ:   Ey gubâr-ı kademin Arş-ı berin başına tâc, Şeref-i zâtına ednâ-yı merâtib mîrâc.   Fuzûlî (1480 veya 1494-1556)   vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün   “Ey ayağının tozu yüce Arş’ın başına tâc olan (Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-) Zâtının şerefi(ni idrak için) mîrac, mertebelerin en alt derecesidir.”   Yukarıda […]

Continue reading »

MİLÂDÎ 23 AĞUSTOS 634. VEFAT YIL DÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE…

Sâmi İLHAN samilhan@hotmail.com HAZRET-İ EBÛBEKİR (r.a.) EFENDİMİZ En fazîletli insan, Nebîlerin ardından, Böyle buyurdu O’nun için Habîb-i Yezdan.1 Uzun hicret yolunda, yol refîki o vardı, Bir mağara içinde, sadrından nur aktardı. Eğer tartılsa idi, tüm insanlar îmanda, Kefe ağır gelirdi, Sıddîk konduğu anda!2 İsrâ’yı ve Mîrâc’ı, gelip O’ndan sordular, Reddeder mi! Sâdıkken, «Sıddîk» oldu o çınar! Servetini getirdi, kaç defa […]

Continue reading »